Zwroty (odstąpienie od umowy) Zadowolenie klienta jest naszą najważniejszą wartością, dlatego oferujemy 30 dniowy okres na zwrot towaru. Jeśli chcecie Państwo dokonać zwrotu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wzór odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko konsumenta Adres konsumenta Do: Sikker Sp z o.o. Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………….. Data odbioru………………………………………..………………. podpis

Reklamacje W sprawach reklamacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzeń w transporcie, prosimy o załączenie skanu/zdjęcia protokołu szkody oraz zdjęcia uszkodzonego produktu.

Nie można odstąpić od umowy bez podania przyczyn w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta (personalizowanych).