Postanowienia ogólne

Sklep BiegaTAK.pl obsługiwany przez firmę SIKKER SP. Z O.O zwaną dalej BiegaTAK.pl

BiegaTAK.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepów internetowych dostępnych w domenach BiegaTAK.pl.

Oferta i realizacja zakupów
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów i dokonanie wpłaty.
Wszystkie zamówienia realizowane są zazwyczaj tego samego dnia i nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłaty.

Obrazy i wizualizacje produktów prezentowane w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Gotowe produkty mogą różnić się od nich, jednak nasza firma dokona starań, aby te różnice były jak najmniejsze.

Wszystkie ceny podawane w sklepie BiegaTAK.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Istnieje możliwość prezentacji cen w innych walutach.
Dokument poświadczający zakup (faktura) może być dostarczony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email).
Reklamacje i zwroty
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.
Jeżeli BiegaTAK.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Nie można odstąpić od umowy bez podania przyczyn w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta (personalizowanych).
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Kontakt w sprawie reklamacji i zwrotów: biuro@BiegaTAK.pl lub Sikker sp. z o.o., ul. Widok 13/17, 66-400 Gorzów, Polska; tel 519 462 678 lub 22 350 71 61.
Postanowienia końcowe
Sklep BiegaTAK.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jeśli zamawiający zaznaczy opcję zapisania się do newslettera spowoduje dodatkowo przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy SIKKER Sp z o.o.. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@BiegaTAK.pl. Dane dotyczące numeru karty płatniczej, nie są znane BiegaTAK.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub serwisów TPay.com i Paypal.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.